«Υποτροφίες Κεμάλ Ντερβίς» για Έλληνες φοιτητές στην Κωνσταντινούπολη | TURKISH GREEK NEWS-Yunanistan Haberleri,Τουρκικά Νέα,Τουρκικές ειδήσεις,Ελληνοτουρκικές ειδήσεις,Türk-Yunan Haberleri

«Υποτροφίες Κεμάλ Ντερβίς» για Έλληνες φοιτητές στην Κωνσταντινούπολη

Το Πανεπιστήμιο Sabanci στην Κωνσταντινούπολη ανακοινώνει πως έχουν αρχίσει οι αιτήσεις για τις Υποτροφίες Κεμάλ Ντερβίς για Έλληνες φοιτητές.

Δύο υποτροφίες, ύψους $7000 ($700 Χ 10 μήνες) η καθεμία, θα δοθούν σε προπτυχιακούς φοιτητές και/ή σε πτυχιούχους, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο.

Ο κύριος στόχος της υποτροφίας είναι να αναπτυχθούν περαιτέρω οι σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας.

Προϋπόθεση για την υποτροφία είναι η ελληνική υπηκοότητα των φοιτητών.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές του προγράμματος Εράσμους με τα κατάλληλα προσόντα ενθαρρύνονται να υποβάλλουν αίτηση για την υποτροφία. Μία ολοκληρωμένη αίτηση, η τρέχουσα αναλυτική βαθμολογία , ένα motivation letter (όπου θα εξηγούνται τα κίνητρα αίτησης της υποτροφίας) και μία συστατική επιστολή θα πρέπει να διαβιβαστούν στην παρακάτω διεύθυνση μέχρι τις 15 Μαΐου 2012.

Μη ολοκληρωμένα ή καθυστερημένα «πακέτα» αιτήσεων δεν θα ληφθούν υπόψην.

***********************************************

Στοιχεία επικοινωνίας για αιτήσεις:

Tλ: +902164839703

Fax: +902164839715

e-mail: greece-iro@sabanciuniv.edu

http://iro.sabanciuniv.edu/