Δυσάρεστη η κατάσταση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Τουρκία

<p><strong>Σύμφωνα με έκθεση της Πρωτοβουλίας Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, 50% των κοριτσιών στην Τουρκία ηλικίας 15-19 δεν πηγαίνουν στο σχολείο. Περίπου 360.000 μαθητές του γυμνασίου εγκατέλειψαν το σχολείο κατά το σχολικό έτος 2008/2009. Οι διαφορές ανάλογα με την περιοχή και το οικογενειακό υπόβαθρο διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο.</strong></p>

Τουρκία-Η έκθεση που εξέδωσε η Πρωτοβουλία Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης για το 2009, επικεντρώνεται σε επείγουσες και σημαντικές αλλαγές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Τουρκίας. Η τρίτη φετινή έκθεση της Πρωτοβουλίας αξιολογεί τις θεμελιώδεις αλλαγές και εξελίξεις που σημειώθηκαν το 2009, καθώς επίσης και τις πολιτικές που χάραξαν το δρόμο για τις αλλαγές αυτές.

Σύμφωνα με τη Bianet, η έκθεση βασίζεται σε στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, στοιχεία που συλλέχθηκαν σε κατ' οίκον έρευνες από την Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία (TÜİK) και από συνεντεύξεις με 138 μαθητές. Η έκθεση αποκαλύπτει ότι μόνο το 50% του συνόλου τον μαθητών στην Τουρκία ηλικίας 15-19 χρονών συνεχίζουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ένας στους τρεις ανηλίκους δε σπουδάζει, ούτε εργάζεται.

  • Στην ηλικιακή ομάδα των 15-19 χρονών, το 26% των αγοριών και το 50% των κοριτσιών δεν πηγαίνουν στο σχολείο ούτε εργάζονται. Σε διεθνές επίπεδο για χώρες του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 8 και 9%.
  • Η πρόσβαση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση εξαρτάται στις μεγάλες ανισότητες που παρουσιάζονται στις περιφέρειες. 78% των ανηλίκων 14-17 χρονών φοιτούν στο γυμνάσιο της περιοχής νότια του Μαρμαρά, ενώ η αναλογία φτάνει μόλις το 44% για το νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας.
  • Επίσης το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων αποτελεί σημαντική επιρροή: 17% των κοριτσιών, των οποίων ο πατέρας είναι αναλφάβητος φοιτούν σε ιδρύματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε αντίθεση με το 94% των κοριτσιών, των οποίων ο πατέρας είναι απόφοιτος πανεπιστημίου.
  • 15% του συνόλου των αρσενικών μαθητών γυμνασίου του σχολικού έτους 2008/2009 εγκατέλειψε το σχολείο. Το ποσοστό αυξάνεται στο 23% όσο αφορά στις σχολές επαγγελματικής κατάρτισης.
  • Συνολικά 360.000 μαθητές εγκατέλειψαν το γυμνάσιο το σχολικό έτος 2008/2009. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε 2.000 μαθητές/μέρα.
  • Το 2009, οι κατά κεφαλήν δαπάνες για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανήλθαν στις 2.273 λίρες (1.136€), το ποσό για στις σχολές επαγγελματικής κατάρτισης και τις τεχνικές σχολές ανήλθε στις 2.937 λίρες (1.558€) ανά άτομο. Για το 2010 ο προϋπολογισμός προβλέπεται στις 2.051 και 2.188 λίρες αντίστοιχα. Η μείωση αυτή προέρχεται από τη μείωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε τέσσερα χρόνια και από την προσπάθεια να γίνει μεγαλύτερη κατανομή χωρίς όμως επαρκείς πόρους.
  • Η κατά κεφαλήν δαπάνη για τους μαθητές διαφέρει σημαντικά μεταξύ διαφορετικών περιοχών: Το 2009 οι δημόσιες δαπάνες για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Κωνσταντινούπολη ήταν 1.379 λίρες, ενώ για την Αμάσια (Amasya) στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας ήταν 3.508 λίρες.
  • Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, 175.000 περισσότερα παιδιά επωφελήθηκαν από την προσχολική εκπαίδευση το 2010. 3 στα 5 παιδιά ηλικίας 20-72 μηνών εγγράφηκαν.
Ετικέτες: