Ελληνική γλώσσα

Ημερίδα: Μετάφραση από τα τουρκικά στα ελληνικά

Με πρωτοβουλία της Εταιρείας Μελέτης της Καθ' ημάς Ανατολής, σε συνεργασία με το τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών

Δωρεάν Μαθήματα Ελληνικών σε Προχωρημένο Επίπεδο

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα GLOSSA προσφέρει μαθήματα νέων ελληνικών μέσω e-learning για τα επίπεδα Γ1 & Γ2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου για τις Γλώσσες (προχωρημένο και ανώτατο επίπεδο).

Σελίδες