Τουρκική γλώσσα

Επέκταση του ΚΠΓ με την εξέταση επιπέδου Γ1 στην Τουρκική γλώσσα

Από τη Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών ανακοινώνεται η επέκταση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας με την εισαγωγή της εξέτασης του επιπέδου Γ1 στην Τουρκική γλώσσα, το οποίο θα εξεταστεί για πρώτη φορά το Νοέμβριο του 2013. 

Ημερίδα: Μετάφραση από τα τουρκικά στα ελληνικά

Με πρωτοβουλία της Εταιρείας Μελέτης της Καθ' ημάς Ανατολής, σε συνεργασία με το τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών

Σελίδες