181 προσλήψεις σε Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης» ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως επτά μηνών, συνολικά 181 ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών των παράλληλων προγραμμάτων και των αναπτυξιακών δράσεων του 54ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Οι θέσεις εργασίας αφορούν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, ενώ από 1ης έως 10 Νοεμβρίου 2013, που θα διεξαχθεί το 54ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, όλο το προσωπικό θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα, αν του ζητηθεί από το φορέα, να εργάζεται στην έδρα του Φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση που είναι ανηρτημένη στο site του φορέα www.filmfestival.gr και να την υποβάλουν ηλεκτρονικώς. Στη συνέχεια, θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαιτούμενα για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα, στα γραφεία του Φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη, ή στην Αθήνα. (Θεσσαλονίκη: Πλ. Αριστοτέλους 10, έκτος όροφος και Αθήνα: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, δεύτερος όροφος). Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00 - 17:00. Είναι δυνατή η υποβολή των δικαιολογητικών και ταχυδρομικώς, με καταληκτική ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου τη 15η Ιουλίου 2013.

Booking.com