Αδεία εργασίας στην Τουρκία

Εάν σκοπεύετε να εργαστείτε στην Τουρκία πρέπει να γνωρίζετε ότι απαιτείται η έκδοση προηγουμένως από το Υπουργείο Εργασίας (Calisma ve sosyal guvenlik bakanligi) αδείας εργασίας αλλοδαπού.

Για να πληροφορηθείτε τη διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για έκδοση αδείας εργασίας, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας www.csgb.gov.tr. Αν δεν ομιλείτε την τουρκική, επιλέξτε το λήμμα «Yabanci calisma izni basvuru”.Στη συνέχεια μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα προτίμησής σας και να πληροφορηθείτε σχετικά με το είδος αδείας που προσιδιάζει στη φύση της εργασίας που σχεδιάζετε να αναλάβετε.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση τυχόν μη συμμόρφωσης με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία οι τουρκικές αρχές επιβάλλουν χρηματικό πρόστιμο.

(Πρεσβεία της Ελλάδος στην Άγκυρα )

Booking.com