Ανάκαμψη στο εξωτερικό εμπόριο της Τουρκίας το 2009

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Τουρκίας,οι τουρκικές εξαγωγές για το έτος 2009,σημείωσαν αύξηση.

Οι τουρκικές εξαγωγές για τον μήνα Δεκέμβριο του 2009,σημείωσαν αύξηση κατά 30,3% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2008 και ήταν αξίας 10,6δις.$ ΗΠΑ.

Από την άλλη πλευρά, οι τουρκικές εισαγωγές κατά τον Δεκέμβριο του 2009 σημείωσαν άυξηση κατά 31,4%, σε σχέση πάντα με τον Δεκέμβριο του 2009 και ήταν αξίας 14,9 δις $.

 Έτσι, το εμπορικό έλλειμμα κατά τον Δεκέμβριο του 2009 ανήλθε σε 4,9 δις $.

Σύμφωνα με  στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Τουρκίας, το εξωτερικό εμπόριο της χώρας για το 2009 είχε ως ακολούθως :

Εισαγωγές : 140.775.000.000 $ ΗΠΑ

Εξαγωγές :  102.165.000.000 $ ΗΠΑ

Εμπορικό έλλειμμα : 38.610.000.000 $ ΗΠΑ

 

.

Booking.com