Ανακοίνωση σχετικά με την απαγόρευση εισόδου στην Τουρκία

Η απόφαση σχετικά με την απαγόρευση εισόδου στην Τουρκία σε αλλοδαπούς που έχει λήξει η βίζα τους ή που έχουν απαλλαγή από βίζα ή που έχει λήξη η άδεια παραμονής τους και δεν είναι κάτοχοι διαβατηρίων με ελάχιστη ισχύ 60 ημέρες ή κάτοχοι κάποιου ταξιδιωτικού εγγράφου, έχει πάρει παράταση έως την 31 Δεκεμβρίου 2014.Ως εκ τούτον, για τους αλλοδαπούς υπηκόους που θα ταξιδέψουν στην Τουρκία έως την 31 Δεκεμβρίου 2014 είναι σε ισχύ η παλιά νομοθεσία.

Booking.com