Χορήγηση Υποτροφιών σε Έλληνες στην Τουρκία

α) Δέκα (10) υποτροφίες για έρευνα χρονικής διάρκειας μέχρι οκτώ (8) μήνες η κάθε μία.

β) Δέκα (10) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου Τουρκικής γλώσσας και πολιτισμού από την 1η Ιουλίου ως και την 31η Αυγούστου 2012.

Μηνιαία τροφεία και για τις δύο περιπτώσεις: 325TL

Γλώσσα που απαιτείται:

- Προκειμένου για έρευνα η γλώσσα της χώρας ή Αγγλική ή Γαλλική.

- Προκειμένου για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου: στοιχειώδης γνώση της γλώσσας της χώρας ή Αγγλική ή Γαλλική. Και για τις δύο περιπτώσεις τόσο το Ελληνικό φωτοαντίγραφο πτυχίου όσο και η μετάφρασή του πρέπει να υποβληθούν εις διπλούν επικυρωμένα από την Πρεσβεία της Τουρκίας στην Αθήνα. (Οι υποψήφιοι που θα γίνουν αποδεκτοί ως υπότροφοι από την Τουρκία θα πρέπει να προσκομίσουν το πρωτότυπο δίπλωμά τους στην εν λόγω χώρα).

Για αιτήσεις και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις εξής ιστοσελίδες:

 http://digm.meb.gov.tr

http://www.minedu.gov.gr

Booking.com