Διδασκαλία τουρκικής στην Ολλανδία

Το πανεπιστήμιο του Leiden, το παλαιότερο πανεπιστημιακό ίδρυμα της Ολλανδίας (1575) με σημαντικότατη ερευνητική δραστηριότητα και διακρίσεις, προκηρύσσει θέση καθηγητή της τουρκικής γλώσσας. Η προκήρυξη αφορά την περίοδο Αυγούστου 2015-Ιουλίου 2017 με δυνατότητα παράτασης στα τέσσερα χρόνια και πιθανότητα μόνιμης συνεργασίας ενώ οι απολαβές ανέρχονται στα 3.259-4.462 ευρώ. Τα καθήκοντα του/της διδάσκοντα/σκουσας μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνουν τη διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο (38 ώρες/βδομάδα) καθώς και τη συμμετοχή στην ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών.

Απαραίτητα προσόντα :
- άριστη γνώση τουρκικής γλώσσας (επιθυμητό πτυχίο στη διδασκαλία της γλώσσας ή ισοδύναμων σπουδών)
- άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

Υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 02/02/2015

Για περισσότερες πληροφορίες και ανάγνωση της πρωτότυπης ανακοίνωσης μεταβείτε στο σύνδεσμο
https://www.academictransfer.com/employer/LEI/vacancy/25957/lang/en/

Για την κατάθεση της αίτησης μεταβείτε στο σύνδεσμο
https://www.academictransfer.com/employer/LEI/vacancy/25957/apply/

*Επιπλέον μπορεί να μπει το λινκ της σχολής ανθρωπιστικών επιστημών (hum.leidenuniv.nl) και πιο συγκεκριμένα το Institute for Area Studies (LIAS).
Επίσης, διδασκαλία στο τμήμα Διεθνών Σπουδών, Σπουδών Μέσης Ανατολής κ.α.

Booking.com