Δωρεάν Μαθήματα Ελληνικών

Δωρεάν Μαθήματα Ελληνικών σε Προχωρημένο Επίπεδο

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα GLOSSA προσφέρει μαθήματα νέων ελληνικών μέσω e-learning για τα επίπεδα Γ1 & Γ2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου για τις Γλώσσες (προχωρημένο και ανώτατο επίπεδο).

Booking.com