Εισαγωγικές εξετάσεις του Πανεπιστημίου Istanbul για αλλοδαπούς φοιτητές

Από το Πανεπιστήμιο της İstanbul ανακοινώθηκε ότι, στις 16 Μαΐου 2015 στην Τουρκία και στο εξωτερικό θα διεξαχθούν “Εισαγωγικές Εξετάσεις Διεθνών  Φοιτητών (İÜYÖS) 2015”, για τους ξένους υπηκόους ή τουρκικής υπηκοότητας μαθητές  που έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο εξωτερικό, με σκοπό να  τοποθετούνται σε τμήματα και προγράμματα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε πανεπιστήμια της Τουρκίας.

Οι αιτήσεις για τις εξετάσεις έχουν ξεκινήσει και θα ολοκληρωθούν στις 20 Απριλίου 2015. Η διεύθυνση και ώρες των εξετάσεων που θα διεξαχθούν στη Αθήνα θα ανακοινωθούν αργότερα.

Οι πληροφορίες και αιτήσεις για τις εν λόγω εξετάσεις βρίσκονται στα παρακάτω συνδέσμους (links).

Επισυνάπτεται ενημερωτικό σημείωμα στην Αγγλική.

IUYOS 2015 HOMEPAGE: http://yos.istanbul.edu.tr/en/

APPLICATION REQUIREMENTS: http://yos.istanbul.edu.tr/en/?p=5819

SAMPLE QUESTIONS: http://yos.istanbul.edu.tr/?p=6137

IUYOS FACEBOOK PAGE: https://www.facebook.com/iuyos

Booking.com