Ελληνικές εισαγωγές από την Τουρκία

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Γραφείου ΟΕΥ της Άγκυρας οι εισαγωγές τουρκικών προϊόντων στην Ελλάδα το 2009 μειώθηκαν κατά 28,8%. Την ίδια χρονιά οι συνολικές τ/εξαγωγές μειώθηκαν κατά 22,6%, και ειδικώτερα προς τις χώρες της ΕΕ κατά 25,8%.

- Το 2009 οι τ/εξαγωγές προς την Ελλάδα κάλυπταν το 1,6% των συνολικών εξαγωγών της Τουρκίας (46% του συνόλου κάλυπταν οι εξαγωγές προς τις χώρες της ΕΕ), ενώ το 2008 το ποσοστό αυτό ήταν 1,84% (48% προς τις χώρες της ΕΕ).

- Από τις κυριότερες κατηγορίες εισαγόμενων τ/προϊόντων όλες σημείωσαν μείωση, εκτός από τα φρούτα και τα λαχανικά.

Οι κυριότερες κατηγορίες τουρκικών προϊόντων -κατά διψήφιο κωδικό Σ.Ο.- που εισήχθησαν από την Τουρκία κατά την τελευταία τριετία, είναι :

 1. Οχήματα,σίδηρος και χάλυβας,
 2. ηλεκτρικές μηχανές και εξοπλισμός
 3. Λέβητες –μηχανές – συσκευές
 4. Ενδύματα πλεκτά
 5. Ορυκτά λάδια – καύσιμα
 6. Τεχνουργήματα από σίδηρο και χάλυβα
 7. Ενδύματα όχι πλεκτά
 8. Χαρτί και χαρτόνι
 9. Έπιπλα
 10. Αργίλιο και τεχνουργήματα από αυτό
 11. Πλεκτά υφάσματα
 12. Φρούτα και λαχανικά
 13. Συνθετ.,τεχνητές ίνες-νήματα-υφάσμ.
 14. Ψάρια

Κατά το 2009, καταγράφησαν εισαγωγές άνω των δέκα εκατ. ευρώ στις ακόλουθες κατηγορίες προϊόντων (κατηγοριοποίηση κατά διψήφιο κωδικό Σ.Ο.): διάφορα υφαντουργικά είδη, βαμβακερά νήματα και υφάσματα, τάπητες, σκάφη και πλωτές κατασκευές, , κεραμικά προϊόντα, οργανικά χημικά, λαχανικά, παρασκευάσματα από φρούτα και λαχανικά, γυαλί και τεχνουργήματα από γυαλί, προϊόντα εκδοτικών οίκων – τύπου , συνθετικές και τεχνητές ίνες, καπνός και προϊόντα αυτού.

Κατά εξαψήφιο κωδικό Σ.Ο. τα κυριώτερα εισαχθέντα προϊόντα από την Τουρκία κατά το 2009 είναι :

 1. Φυσικό αέριο
 2. Επιβατικά αυτοκίνητα με κυλινδρισμό 1000 έως 1500 κ.ε.
 3. Οχήματα για μεταφορά άνω των 10 προσώπων (ντίζελ, ημιντίζελ)
 4. Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή όχι σε κράμα χάλυβες
 5. Έγχρωμοι δέκτες τηλεόρασης
 6. Επιβατικά αυτοκίνητα με κυλινδρισμό 1500 έως 3000 κ.ε.
 7. Αργίλιο όχι σε κράμα
 8. Διάφορα σώματα καλοριφέρ
 9. Διάφορα ψάρα νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
 10. Μεσαία και βαριά λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά
 11. Είδη προσωπικής υγιεινής μίας χρήσεως
 12. Τι-σερτ, φανελάκια από βαμβάκι
 13. Πλεκτά υφάσματα που περιέχουν νήματα ελαστομερή
 14. Τάπητες από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες
 15. Κεραμικά πλακάκια και πλάκες
 16. Πουκάμισα από βαμβάκι
 17. Καπνά ακατέργαστα χωρίς αφαίρεση των μίσχων
 18. Διάφοροι ηλεκτρικκοί αγωγοί για τάσεις μικρότερες των 1000V
 19. Αυτόματες μηχανές πλυσίματος ρούχων
 20. Διάφοροι φούρνοι, κουζίνες, σχάρες, ψηστιέρες
 21. Λεμόνια
 22. Διάφορα υφάσματα από νήματα από συνθετικές ίνες