Έρευνα για τους Τούρκους μετανάστες

Πρόκειται για την έρευνα που θα ψάξει να βρει απάντηση στο εξής ερώτημα:

"Πώς άλλαξε η ζωή και η ταυτότητα των Τούρκων μεταναστών στην Ευρώπη;".

Στα πλαίσια της έρευνας θα γίνουν συναντήσεις με την πρώτη γενιά των Τούρκων

που πήγαν να εργαστούν στη Γερμανία, καθώς και με τα παιδιά και τα εγγόνια τους.

Η έρευνα "500 οικογένειες-Η ιστορία μετανάστευσης των Τούρκων στην Ευρώπη"

θα εστιαστεί στην κοινωνικοοικονομική διάσταση της μετανάστευσης, τη μεταβίβαση

των πολιτιστικών αξιών στις μετέπειτα γενιές, την εξέλιξη των θρησκευτικών

πεποιθήσεων και τις αλλαγές μεταξύ γενιών.

 

Στο διεθνούς χαρακτήρα αυτό σχέδιο συμμετέχουν ορισμένα διδακτικά μέλη

από τα πανεπιστήμια Cambridge, Amsterdam, Chemnitz και Koç.

Οι συναντήσεις στο σκέλος Τουρκίας θα γίνουν με εκατό οικογένειες που έχουν

οριστικά επιστρέψει από τη Γερμανία.

 

 

Booking.com