Εξετάσεις τουρκικής γλώσσας στην Κοζάνη από το Ινστιτούτο Dilmer της Κωνσταντινούπολης και το κέντρο ξένων γλωσσών Aventura

Το Ινστιτούτο Dilmer της Κωνσταντινούπολης και το κέντρο ξένων γλωσσών Aventura διοργανώνουν εξετάσεις τουρκικής γλώσσας στην Κοζάνη. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 24 Ιουνίου 2017.