Γιατί φεύγουν Ελληνες επιχειρηματίες από την Τουρκία;

Πολλοί Ελληνες επιχειρηματίες έχουν επιλέξει την Τουρκία για να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους και να επενδύσουν αλλά σε μερικές περιπτώσεις, αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την επένδυση ολόκληρη ή να ρευστοποιήσουν ένα τμήμα της, είτε γιατί το εγχείρημα δεν πέτυχε, όπως ο όμιλος Υγεία και η εταιρεία ένδυσης BSB, είτε γιατί χρειάζονταν κεφάλαια, οι τράπεζες Eurobank και Εθνική Τράπεζα.

Σε αποτυχημένη συνεργασία οφείλεται η πώληση του 50% των μετοχών του ομίλου Υγεία στην εταιρία Genesis Holding SA η οποία είναι ιδιοκτήτρια των τεσσάρων νοσοκομείων του ομίλου Σαφάκ στην Τουρκία. Η συναλλαγή συμφωνήθηκε με την οικογένεια Οζτούρκ στην οποία ανήκει το υπόλοιπο ποσοστό της εταιρείας, με τίμημα 22 εκατ. δολάρια. Μετά την μεταβίβαση, o όμιλος Υγεία απελεύθερωσε και εγγυήσεις συνολικού ύψους περίπου 15 εκ. ευρώ που είχε προσφέρει για την χρηματοδότηση της εταιρείας και των θυγατρικών της, ενώ συγχρόνως μειώνονται ανάλογα οι τραπεζικές υποχρεώσεις που καταγράφονται στον ενοποιημένο ισολογισμό του Ομίλου. Παράλληλα αναμένεται και θετική επίδραση στην λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου αφού κατά το 2010 η επένδυση στον όμιλο Σαφάκ συνεισέφερε περίπου 7 εκ. ευρώ ζημιά που αναμενόταν φέτος να ήταν μεγαλύτερη.

Σημειώνεται ότι η επένδυση στην τουρκική εταιρεία νοσοκομειακής περίθαλψης που έχει τέσσερα νοσοκομεία είχε γίνει με την αγορά από το Υγεία ποσοστού 50% και είχε συμφωνηθεί ο διαχωρισμός των νοσοκομείων με την πλήρη εξαγορά των τριών νοσοκομείων από το Υγεία, ώστε το τέταρτο να περάσει κατά 100% στην ιδιοκτησία της οικογένειας Οζτούρκ. Παρόλα αυτά, κατά το διαχωρισμό των δραστηριοτήτων των νοσοκομείων, προέκυψαν διάφορα νομικά και άλλα προβλήματα που δεν επέτρεψαν την επιτυχή ολοκλήρωση της συμφωνίας αυτής με αποτέλεσμα την κατάρτιση νέας συμφωνίας για πώληση από το Υγεία ολόκληρου του ποσοστού του στην εταιρία Genesis Holding SA.

Αλλη μια ελληνική εταιρεία που έφυγε από την Τουρκία, τουλάχιστον εν μέρει, είναι η εταιρεία ένδυσης BSB, η οποία έκλεισε το κατάστημα που διατηρούσε, καθώς δεν είχε την απαιτούμενη αναπτυξιακή πορεία και διατήρησε μόνο την εμπορική δραστηριότητα, δηλαλή πουλάει χονδρικώς.

Για την κεφαλαιακή του ενίσχυση, οι τράπεζες Eθνική και Eurobank σκοπεύουν να πουλήσουν μέρος των συμμετοχών τους σε τουρκικές τράπεζες. Ειδικότερα, η Εθνική Τράπεζα έχει προγραμματίσει τη διάθεση ποσοστού 20% της Finansbank, ενώ και η Eurobank ανακοίνωσε την πρόθεσή της να διαθέσει πλειοψηφικό ποσοστό της συμμετοχής της στην τουρκική της θυγατρική Eurobank Tekfen, αξιοποιώντας τις υπεραξίες που έχει αποκομίσει από την αγορά της Τουρκίας.

Η διάθεση του πλειοψηφικού μεριδίου της Eurobank Tekfen θα επιτρέψει την ανακατανομή πόρων για την ανάπτυξη και ενίσχυση των υφιστάμενων διεθνών δραστηριοτήτων της Eurobank εκτός Τουρκίας. Από την εξαγορά της μέχρι σήμερα, η Eurobank Tekfen έχει σχεδόν διπλασιάσει το δανειακό της χαρτοφυλάκιο το οποίο ανέρχεται σε 1,4 δισ. ευρώ, αξιοποιώντας το δίκτυο το οποίο αριθμεί 57 υποκαταστήματα και επιχειρηματικά κέντρα.(Το ΒΗΜΑ)

Booking.com