«Η εθνική ταυτότητα δεν καθορίζεται άπαξ και διά παντός»

Booking.com