Ματαίωση Ελληνο-Τουρκικού Επιχειρηματικού Φόρουμ Σμύρνης

Το Ελληνο-Τουρκικό Επιχειρηματικό Φόρουμ, το οποίο επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στη Σμύρνη στις 24-25 Οκτωβρίου τ.ε., από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, τον Ελληνικό Οργανισμό Προώθησης Εξαγωγών και το Εμπορικό Επιμελητήριο Σμύρνης, υπό τον συντονισμό του Γραφείου ΟΕΥ της Πρεσβείας Αγκύρας, ματαιώνεται.

Ωστόσο, το σημαντικό επιχειρηματικό ενδιαφέρον, που εκδηλώθηκε και από τις δύο πλευρές, αναδεικνύει την αναγκαιότητα και την σκοπιμότητα διοργάνωσης αντιστοίχων επιχειρηματικών συναντήσεων στο προσεχές μέλλον.