Ποιοι συμβάλλουν περισσότερο στην ελληνοτουρκική φιλία;

Καλλιτέχνες
41% (377 ψήφοι)
Επιχειρηματίες
10% (95 ψήφοι)
Πολιτικοί
3% (28 ψήφοι)
Νέοι
20% (179 ψήφοι)
Αθλητές
3% (31 ψήφοι)
Δημοσιογράφοι
2% (21 ψήφοι)
Δάσκαλοι
3% (27 ψήφοι)
Κανένας
17% (153 ψήφοι)
Σύνολο ψήφων: 911
Booking.com