Ποιοι συμβάλλουν περισσότερο στην ελληνοτουρκική φιλία;

Καλλιτέχνες
42% (375 ψήφοι)
Επιχειρηματίες
11% (95 ψήφοι)
Πολιτικοί
3% (28 ψήφοι)
Νέοι
20% (177 ψήφοι)
Αθλητές
3% (31 ψήφοι)
Δημοσιογράφοι
2% (21 ψήφοι)
Δάσκαλοι
3% (26 ψήφοι)
Κανένας
17% (150 ψήφοι)
Σύνολο ψήφων: 903
Booking.com