Ποιοι συμβάλλουν περισσότερο στην ελληνοτουρκική φιλία;

Καλλιτέχνες
41% (378 ψήφοι)
Επιχειρηματίες
10% (96 ψήφοι)
Πολιτικοί
3% (29 ψήφοι)
Νέοι
20% (184 ψήφοι)
Αθλητές
3% (31 ψήφοι)
Δημοσιογράφοι
2% (22 ψήφοι)
Δάσκαλοι
3% (27 ψήφοι)
Κανένας
17% (154 ψήφοι)
Σύνολο ψήφων: 921
Booking.com