Ποιοι συμβάλλουν περισσότερο στην ελληνοτουρκική φιλία;

Καλλιτέχνες
41% (380 ψήφοι)
Επιχειρηματίες
10% (97 ψήφοι)
Πολιτικοί
3% (30 ψήφοι)
Νέοι
20% (189 ψήφοι)
Αθλητές
3% (31 ψήφοι)
Δημοσιογράφοι
2% (22 ψήφοι)
Δάσκαλοι
3% (27 ψήφοι)
Κανένας
17% (155 ψήφοι)
Σύνολο ψήφων: 931
Booking.com