Ποιοι συμβάλλουν περισσότερο στην ελληνοτουρκική φιλία;

Καλλιτέχνες
41% (382 ψήφοι)
Επιχειρηματίες
10% (97 ψήφοι)
Πολιτικοί
3% (30 ψήφοι)
Νέοι
20% (190 ψήφοι)
Αθλητές
3% (32 ψήφοι)
Δημοσιογράφοι
2% (22 ψήφοι)
Δάσκαλοι
3% (27 ψήφοι)
Κανένας
17% (160 ψήφοι)
Σύνολο ψήφων: 940