Οι οικολόγοι ασκούν κριτική στα μαύρα σύννεφα που διακρίνουν στον τουρκικό ορίζοντα
Εν όψει της Συνόδου της Κοπεγχάγης για τις κλιματικές αλλαγές,οι Τούρκοι Οικολόγοι ασκούν κριτική στο εθνικό σχέδιο δράσης,θεωρώντας πως η κυβέρνηση μάλλον δεν κατάλαβε ακριβώς το πρόβλημα,ενώ προειδοποιούν πως "περισσότερος άνθρακας και πυρηνική ενέργεια δεν αποτελεί λύση".

Ο τίτλος του εγγράφου με το εθνικό σχέδιο δράσης,που δημοσιεύτηκε για να ανακοινωθεί στη Δανία 7-18 Δεκεμβρίου όπου "τελείται" η Σύνοδος, είχε ως τίτλο "Η Τουρκία είναι συνεργάτης για τη λύση" και σκοπός είναι να συνεισφέρουν στις παγκόσμιες προσπάθειες μείωσης των κλιματικών αλλαγών.

Οι Οικολόγοι υποστηρίζουν πως ,παρ'όλο που η Τουρκία συγκριτικά με τις αναπτυγμένες χώρες είναι πίσω σε σχέση με τις εκπομπές αερίων του φαινόμενου του θερμοκηπίου, η ταχύτητα της αύξησης δεν έχει ληφθεί υπόψη. Έτσι,σύμφωνα με τους τελευταίους, η Τουρκία το 1990 "εξέπεμψε" συνολικά 170 εκατομμύρια τόνους αερίων,ενώ το 2007 έκανε ένα ρεκόρ των 372 εκατομμυρίων τόνους.

Σύμφωνα με το πράσινο κόμμα,η πυρηνική ενέργεια θα πρέπει να αποκλειστεί από το έγγραφο αυτό,καθώς δεν αποτελεί λύση για τον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής.