Πανεπιστήμιο στην Τουρκία αναζητά καθηγητές

Το Πανεπιστήμιο Χασάν ΚαλΪοντζου στην Τουρκία (Hasan Kalyoncu University) αναζητά καθηγητές για το Πολυτεχνείο (Faculty of Engineering: Department of Civil Engineering, Electrical and Electronics Engineering). 

Τα μαθήματα θα γίνουν στην Αγγλική γλώσσα για το λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι δεν είναι αναγκασμένοι να γνωρίζουν Τουρκικά, παρόλα αυτά η στοιχειώδης γνώση τουρκικών (Α1 επίπεδο ή ανώτερο) θα μετρούσε θετικά. Πληροφορίες σχετικά με το πανεπιστήμιο μπορείτε να βρείτε στο link : http://www.hku.edu.tr/eng/
Επίσης θα γίνει μια περεταίρω ανακοίνωση για το που θα απευθυνθούν οι ενδιαφερόμενοι.

Booking.com