πιστοληπτική ικανότητα

Standard & Poor's αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Τουρκίας

Ο οίκος Standard & Poor's αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Τουρκίας.Ειδικότερα, αναβάθμισε την αξίολόγησή του σε ΒΒ, εναρμονίζοντας εαυτόν με την αξιολόγηση επίσης ΒΒ που δίνει στην Τουρκία ο οίκος Moody's.

Ο Ιαπωνικός οίκος JCR αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Τουρκίας από το επίπεδο BB(-) στο BB

Ο Ιαπωνικός οίκος JCR αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Τουρκίας από το επίπεδο BB(-) στο BB. Ο οργανισμός ανακοίνωσε ότι ανέβασε το βαθμό της Τουρκίας αποδεικνύοντας την αντοχή της τουρκικής οικονομίας σε εξωτερικές διαταραχές κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Σελίδες

Booking.com