Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το φετινό summer school στην Τουρκία

Το Κέντρο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  (CIES) του πανεπιστημίου Kadir Has στην Κωνσταντινούπολη, το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου,  το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) και το Κέντρο Διεθνούς Πολιτικής του Freie Universität στο Βερολίνο διοργανώνουν summer school, με θέμα: «Εσωτερικές και Εξωτερικές Αβεβαιότητες: Η Τουρκία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη μοναδικότητά της».

 Το summer school θα πραγματοποιηθεί στην Κωσταντινούπολη από τις 30 Μαΐου ως τις 10 Ιουνίου 2014.

Περιγραφή Προγράμματος:

Οι θεματικές ενότητες που θα προσφερθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα εστιάσουν στις εσωτερικές και εξωτερικές αβεβαιότητες στη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο, με έμφαση στην Τουρκία. Η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ Γερμανών, Ελλήνων, Τούρκων και άλλων ακαδημαϊκών και φοιτητών, θα επικεντρωθεί στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Μεσόγειο. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές θα έχουν εμπλουτίσει τις γνώσεις τους για την πολιτική κατάσταση στην Τουρκία σε συνάρτηση με το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον.

Πλεονεκτήματα Συμμετοχής:

Απόκτηση ενός ενιαίου πιστοποιητικού με 3 διδακτικές μονάδες από δυο διακεκριμένα ιδρύματα
Συλλογή πληροφοριών για τη συνέχιση μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών στη Γερμανία
Νέες γνωριμίες και συμμετοχή σε ένα ενεργό διεθνές δίκτυο αποφοίτων
Προϋποθέσεις Συμμετοχής:               

Καλή γνώση και ενδιαφέρον για την παγκόσμια πολιτική σκηνή
Στο σεμινάριο μπορούν να λάβουν μέρος φοιτητές που βρίσκονται στο τελευταίο έτος των προπτυχιακών τους σπουδών ή απόφοιτοι που μόλις τις έχουν ολοκληρώσει
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
Απαραίτητα Έγγραφα:

Συνοδευτική επιστολή, στην οποία θα αναφέρονται τα κίνητρα παρακολουθήσησης του σεμιναρίου
Βιογραφικό σημείωμα
Αναλυτική βαθμολογία/πτυχίο
Πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας
Μπορείτε να υποβάλετε την συμμετοχή σας διαδικτυακά στον ιστότοπο http://www.seasonalschools.org/onlineapplication/index.html μέχρι τις 28 Μαρτίου, 2014.

Κάλυψη Εξόδων:

Δεν υπάρχει η υποχρέωση καταβολής διδάκτρων για την παρακολούθηση του προγράμματος. Οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν μόνοι τους τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής τους. Θα διατεθεί μικρή οικονομική βοήθεια για Τούρκους φοιτητές (οι οποίοι διαμένουν στην Τουρκία αλλά εκτός Κωνσταντινούπολης) και για Έλληνες.

Επικοινωνία:

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.seasonal-schools.org ή να επικοινωνήσετε με τους συντονιστές του προγράμματος: Bettine Marissen, Κέντρο Διεθνούς Πολιτικής, Freie Universitat Berlin (e- mail: seasonal-schools@global-politics.org) και Καθηγητής Δημήτριος Τριανταφύλλου, Κέντρο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Kadir Has University (e- mail: dimitriost@khas.edu.tr)

Το σεμινάριο χρηματοδοτείται από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας και από τη Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών, DAAD.

Booking.com