Πρώτη η Τουρκία στις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Τουρκία με 278 παραβιάσεις στον πίνακα των χωρών-μελών που διέπραξαν τις περισσότερες παραβιάσεις της Σύμβασης Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης για το 2010.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του ΕΔΑΔ για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις 47 χώρες που έχουν υπογράψει την ομώνυμη Ευρωπαϊκή Σύμβαση, η Τουρκία βρίσκεται στην πρώτη θέση,καθώς περίπου το 18,5% των καταδικαστικών αποφάσεων του Δικαστηρίου που εκδόθηκαν το 2010 αφορούν στην Τουρκία. Ακολουθούν η Ρωσία, με ποσοστό 14,5% επί των καταδικαστικών αποφάσεων και η Ρουμανία με περίπου 9,5%. Συνολικά, για το 2010, έφθασαν να εξεταστούν από το ΕΔΑΔ 278 υποθέσεις από την Τουρκία και μόνο σε εννέα από αυτές δεν διαπιστώθηκαν παραβιάσεις.

Επίσης, η Τουρκία είναι δεύτερη πίσω από τη Ρωσία ως η χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό προσφυγών που αναμένουν να εκδικαστούν από το ΕΔΑΔ.

 Πηγή:Το Βήμα,Turkish Greek News