Στέλεχος Εξαγωγών με Άριστη Γνώση Τούρκικων

Ζητείται:Στέλεχος Εξαγωγών για απασχόληση σε project.

O/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει:

άριστη γνώση Τούρκικων
άριστη γνώση χειρισμού Internet Explorer
αντίληψη, ευελιξία και ταχύτητα
Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνεται η έρευνα αγοράς μέσω του Διαδικτύου και η επικοινωνία με φορείς/ οργανώσεις στην Τουρκία.

Παράκληση μόνο συμβατά βιογραφικά.

Αποστείλατε C.V. με τον αντίστοιχο κωδικό στη διεύθυνση:

Θεσσαλονίκη:  Λεωφόρος Νίκης 3, 54624 -  Fax: 2310 - 271025
Αθήνα: Σεμιτέλου 2Α, 115 28, Ιλίσια - Fax: 210 -7470380

e-mail: [Για να στείλετε βιογραφικό κάντε κλικ εδώ]

Επισυνάψτε πρόσφατη φωτογραφία.
H απόλυτη εχεμύθεια είναι αυτονόητη.

Booking.com