Τουρκική οικονομία: ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΙΟΥ 2010

Οικονομικές εξελίξεις κατά το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου

Το κύριο χαρακτηριστικό της περιόδου είναι το κλίμα ευφορίας που επεκράτησε στη εδώ αγορά μετά την δημοσίευση-στις 31 Μαρτίου- των οριστικών στοιχείων από την τουρκική στατιστική υπηρεσία (Turkstat) για το 2009, από τα οποία προέκυψε οτι η συρρίκνωση του τ/ΑΕΠ ανήλθε τελικώς σε - 4,7% αντί του - 6,5% των προσωρινών στοιχείων.

Η εξέλιξη αυτή, σε συνάρτηση με τις θετικές επιδόσεις της οικονομίας από το τελευταίο τρίμηνο του 2009, (κατεγράφη ανάπτυξη κατά 6% έναντι - 14% του πρώτου τριμήνου) οι οποίες επιβεβαιώνονται και από την πρόσφατη έκθεση του ΔΝΤ για τις προοπτικές της τ/οικονομίας, καταδεικνύουν την αρχή της εξόδου από την ύφεση και την επαναφορά της τ/ οικονομίας σε πορεία ανάπτυξης.

Στην ιδια λογική κινείται και η εταιρία μελετών De Loitte, -η οποία δραστηριοποιείται στην Τουρκία από το 1986- με την δημοσίευση έκθεσης της για την τ/οικονομία, στην οποία προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ σε 5,5% .

Επίσης, τα αποτελέσματα χρήσης 2009 του τ/τραπεζικού τομέα αποδεικνύουν την ευρωστία του δεδομένου οτι δεν αντιμετώπισε προβλήματα ρευστότητος και δεν προσέτρεξε σε κρατική στήριξη κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης, παρουσιάζοντας, αντίθετα. κερδοφορία. Ειδικώτερα τα κέρδη της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας ανήλθαν σε 2,7 δις ΛΤ, της κρατικής Ziraat σε 3,5 δις ΛΤ (αύξηση κατά 67% εναντι του 2008) , της Isbank και Akbank αυξήθηκαν κατά 50% , της Yapi Kredi κατά 30 %, της Finans κατά 28% ,

Με την αξιολόγηση των εξελίξεων αυτών, η World Bank παραχώρησε στην Τουρκία δάνειο υψους 931 εκ. ευρώ ως ενίσχυση του προγράμματος μεταρρυθμίσεων της τ/κυβέρνησης, ιδίως στον τομέα της απασχόλησης και της αναθέρμανσης της οικονομικής δραστηριότητας.

Το εν λόγω δάνειο (REGE-DPL) έχει παρασχεθεί για 19,5 έτη με κυμαινόμενο επιτόκιο, και περίοδο χάριτος 16 ετών.

Επίσης η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η τ/Halkbank υπέγραψαν δανειακή σύμβαση για την ενίσχυση των μ-μεσαίων επιχειρήσεων.

Περισσόρερα παρακάτω>>

Booking.com