1913-Atina Barış Antlaşması

Balkan savaşlarından sonra ,1-14 Kasım 1913 tarihlerinde Atina’da Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında görüşmeler başladı ve 1913 Atina Barış Antlaşması,Türkiye ile Yunanistan arasındaki savaş halini ortadan kaldıran antlaşma olarak imzalandı.1913 Atina Barış Antlaşması’nda,Yunanistan’a terk edilen topraklarda kalan,Yunan uyruklu Müslüman Türklerin korunmasına ve özellikle başmüftülük,müftülükler ile vakıflara ilişkin hükümler dikkat çekicidir.