Bartholomeos'a suç duyurusu

ERGENEKON Soruşturması'nda tutuklanan Avukat Serdar Öztürk, Silivri Cezaevi’nden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiği dilekçede, Fener Rum Patriği Bartholomeos hakkında “Kafes Eylem Planı”na ilişkin yaptığı açıklamalarla adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ettiği ve soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesi ile suç duyurusunda bulundu.Avukat Serdar Öztürk savcılığa gönderdiği dilekçede şu iddialara yer verdi: "Fener Rum Patriği Bartholomeos’un 24 Aralık 2009’da bazı basın ve televizyonlara yansıyan demecinde henüz ortada kesinleşmiş bir yargı kararı olmamasına karşın, ’Kafeste öldüreceklerdi. Bombalar kesildi ama diğer problemler çıktı. Baksana Ergenekon’a şimdi de kafes var. Adam itiraf ediyor. Diyor ki ’Beni, Mesrob’u ve İshak Alaton’u öldürecekmiş. Daha ne diyeyim. Bu çarmıha gerilmek değil de nedir?’ şeklinde kesin bir dil ve kesin ifadeler kullanarak halen devam eden soruşturma ile ilgili yargıyı etkileyecek mahiyette beyanlarda bulunmuştur. Fener Rum Patriği Bartholomeos, gizli olan soruşturma kapsamında emekli Binbaşı Levent Bektaş’tan elde edilen CD’nin içeriğinde bulunduğu iddia edilen ’Kafes Planı’ adı altındaki belgelerin içeriğini açıklamakla soruşturmanın gizliliğini ihlal etmiştir. Fener Rum Patriği Bartholomeos hakkında ’Soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek’ ve Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs etmek’ suçlarından gerekli soruşturmanın yapılarak, kamu davası açılmasını talep ediyorum."

KAFES EYLEM PLANI

DENİZ Kuvvetlerindeki 41 kişilik hücreden oluşan özel Operasyon Gücü Komutanlığı tarafından hazırlanan planda Ergenekon'da tutuklanan Yarbay Ercan Kireçtepe imzası var. Beş aşamalı planın amacı şöyle: Gayrimüslimler üzerinde korkutucu propaganda icra edilecek. AKP üzerindeki iç ve dış toplumun baskısı arttırılacak.

DÖRT AŞAMALI EYLEM PLANI

PLANIN hazırlık ve korku yaratma safhaları şunları öngörüyor: Gayrimüslimlerin isim, adres, okul, vakıf ve ibadethanelerinin belirlenmesi. Adalar'da yoğun güzergâhlarda duvarlara tehdit içeren sloganlar yazılması. Tehdit telefonları açılması.

Gayrimüslimleri vurup AKP'yi bitireceklerdi

Ergenekon tutuklusu Levent Bektaş'ta ele geçen film CD'sindeki şifreyi çözen savcılar Deniz Kuvvetleri'ndeki cuntanın "Kafes Operasyonu Eylem Planı'nı ortaya çıkardı. Plana göre gayrimüslimler vurulup dindarlar suçlanacak, AKP üzerindeki dış baskı arttırılacaktı

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan emekli Binbaşı Levent Bektaş'ın ofisinde ele geçirilen bir film CD'sinin içerisine şifrelenerek gizlenen "Kafes Operasyonu Eylem Planı" gayrimüslimlere yönelik korkunç planlan gözler önüne serdi. Plana göre AKP üzerinde iç ve dış baskıyı artırmak için Türkiye'de yaşayan gayrimüslimlere suikast düzenlenecek, azınlıkların yaşadığı mahallelerde bomba patlatılacak.

Plan, Ergenekon kapsamında tutuklanan beniz Yarbay Ercan Kireçtepe tarafından hazırlandı. Eylemlerin ise çoğu Ergenekon soruşturmasında tutuklu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli muvazzaf ve emekli subaylar tarafından gerçekleştirileceği belirtiliyor. Hangi subayın hangi hücrede olduğu planda aynim olarak yer alıyor. Son iki hafta içinde Ergenekon savcıları tarafından ifadeleri alınan 27 subayın bu planla ilgili sorgulandığı belirtiliyor.

Mart 2009 tarihli "Kafes Operasyonu Eylem Planı"nın "Genel" bölümünde "Rahip Santaro, Malatya Zirve Yayınevi ve Hrant Dink operasyonları sonrasında Türkiye'de yasayan gayrimüslimlerin irticai grupların hedefinde olduğu yönünde kamuoyu oluşmuş, ancak AKP tarafından karşıt medyanın da desteğiyle söz konusu olayların Ergenekon tarafından organize edildiği şeklinde yoğun propaganda faaliyetlerinde bulunulmuştur" deniyor.

Biz yapacağız AKP'nin üstüne atacağız

Planda bu durumun tersine çevrilmesi için "gayrimüslimler üzerinde korkutucu propagandanın icra edileceği" vurgulanıyor ve şöyle deniyor, "Özel Operasyon Gücü Komutanlığı tarafından Ergenekon Davası'nda tutuklu bulunanlara destek vermek, AKP ve yandaşlarının karşı psikolojik harp faaliyetlerini etkisiz kılmak, gündemi değiştirerek hedef saptırmak, teşkilatın moralini yükseltmek ve kamuoyunun desteğini kazanmak maksadıyla; gayrimüslimler üzerinde korkutucu propaganda icra edilecek ve söz konusu faaliyetler kaynağı bakımından kara propaganda ile AKP ve AKP'ye destek veren diğer şer odaklarınca icra edilmiş gibi gösterilecektir."

Dört aşamalı plan

Planda operasyonun "Hazırlık", "Korku oluşturma", "Kamuoyu oluşturma" ve "Eylem" olmak üzere dört safhadan oluştuğu belirtiliyor.

Hazırlık safhasında yapılacaklar şöyle sıralanıyor:

- Gayrimüslim nüfusun isim ve adresleri belirlenecek.

- Gayrimüslimlere ait gazete, dergi vb. abone listeleri elde edilecek.

- Gayrimüslimlere ait eğitim kurumların öğrenci, veli ve çalışanların listeleri tespit edilecek.

- Gayrimüslimlere ait vakıf ve ibadethanelerin cemaat listeleri elde edilecek.

- Gayrimüslimlerin dini bayram/önemli günlerinin ve nerelerde ayin/tören düzenledikleri tespit edilecek.

- Eyleme uygun gayrimüslimlerin mezarlıkları belirlenecek.

Eylemin "Korku oluşturma" safhasında İse şunların yapılması planlanıyor:

- Tesbit edilen Agos gazetesi abonelerinin listeleri paylaşım siteleri ve irticai web siteleri başta olmak üzere internet ortamında yayınlanacak

- Agos gazetesi abonelerine tehdit telefonları açılacak ve tehdit mektupları gönderilecek.

- Adalar bölgesindeki yoğun güzergahlardaki duvarlara tehdit içerikli sloganlar yazılacak.

- Abone listeleri çoğaltılarak, adalarda yasayan vatandaşların kolaylıkla görebilecekleri bölgelere bırakılacak.

- Medya ve internet siteleri kullanılacak

Planın "Kamuoyu oluşturma" safhasında yapılacaklar da şöyle sıralanıyor:

- Abone listelerinin ulusal basında yayınlanması ve haber yapılması sağlanacak.

- Konu hakkında köşe yazılan yazdırılacak.

- Tanışma programlarında konuya yer verilecek ve AKP Hükümetinin vurdumduymazlığı ele alınacak.

- 6-7 Eylül olayları. Varlık Vergisi haberleri gibi konulara medyada tekrar tekrar yer verilecek.

- AKP karşıtı vveb siteleri artırılarak faaliyetleri yoğunlaştırılacak.

- Azınlıklar lehine faaliyet gösteren web siteleri içerik yönünden desteklenecek.

- Mevcut sitelere ilave olarak "www.tehditaltindayiz.com", "www.agosasahipcikalim.com" vb. adlarla yeni web siteleri oluşturulacak, belirlenen temalar doğrultusunda yayınlar yapılacak ve bu siteler etkin şekilde tanıtılacak.

- Kaynağı AKP ve yandaş gruplara aitmiş izlenimi verilen web siteleri kurularak, söz konusu sitelerin gerekli tanıtımları yapılacak ve dini içerikli yayınlar arasına Agos gazetesi başta olmak üzere, azınlıklara ait medya unsurlarını hedef gösteren mesajlar serpiştirilecek.

- İcra edilen eylemlerin suçlusu olarak AKP ve irticai gruplar gösterilerek, kaynağı hakkında "kara propaganda" icra edilecek.

SUİKAST YAPILACAK BOMBA ATILACAK

Planın en ürkütücü bölümü ise "eylem" bölümünde yer alıyor:

- Adalar bölgesindeki çeşitli mahallelerde bomba patlatılacak.

- Azınlık haklarını hararetle savunma konusunda Ön plana çıkmış kişi/kişilere suikast düzenlenecek.

- Agos gazetesi civan gibi belirlenen yerlere ses bombalan konacak.

- Birçok yere şüpheli paket bırakılıp, ihbar edilerek güvenlik güçleri meşgul edilecek.

- Adalarda vapur seferi düzenlenen iskelelerde bombalı eylemler düzenlenecek.

- Gayrimüslimlere ait mezarlıklara yönelik olarak sansasyonel eylemler icra edilecek.

- Tanınmış gayrimüslim işadamı ve sanatçılardan belirlenen bir ya da birkaçı kaçırılacak.

- Gayrimüslim nüfusun yoğun bulunduğu bölgelerde sık aralıklarla araç, ev ve işyeri kundaklanacak.

- İstanbul ve İzmir gibi gayrimüslimlerin yoğun olarak yaşadığı illerde de benzeri eylemler yapılacak.

- İcra edilen sabotaj, adam kaçırma, suikast eylemleri özel plan hücre lideriyle kurulacak koordineyi müteakip, belirlenecek irticai örgütler adına üstlenilecektir.