Danıştay'dan Ak Saray kararı: SİT alanına kamu binası yapılamaz

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, tarihi sit alanlarında, kamu binası yapılabileceğine ilişkin ilke kararının yürütmesini hukuka aykırı” olduğu gerekçesiyle durdurdu. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, dün düzenlediği basın toplantısında, “Karar sevindirici, Cumhurbaşkanlığı Sarayı katmerli kaçak hale geldi” dedi.

Candan, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) alanlarındaki plana ilişkin Ankara 5. İdare Mahkemesi’nce verilen yürütmeyi durdurma ve tarihi sit niteliğini kaldıran kurul kararının iptali için açılan davada verilen karara karşı, Koruma Yüksek Kurulu’nun 271 sayılı ilke kararını değiştirdiğini söyledi. Düzenlemeyle 450 bin metrekarelik beton yığınına yasal kılıf bulunmaya çalışıldığını kaydeden Candan, şöyle konuştu: “Saray için yürütmeyi durdurma kararından 2 gün sonra ilke kararı değiştiriliyor. Mimarlar Odası’nın açtığı davada, bu ilke kararının Danıştay tarafından oy birliğiyle verdiği yürütmesinin durdurulması kararı ile kaçaklık perçinlendi. AOÇ başta olmak üzere, tarihi sit alanlarında, yöneticilerin keyfiyetine göre kamu yapısı yapılamayacak; Cumhurbaşkanı da, Başbakan da, bakanlar da hukuka uymak durumundalar.”


İŞTE O KARAR
Kurul’un durdurma kararında şöyle denildi: “Koruma amaçlı imar planları onaylandıktan sonra, bu alanların bu amaç dışında kullanılabilmesine imkan veren dava konusu düzenlemenin, tarihi sit alanlarının doğal yapısıyla birlikte korunması ilkesine aykırı olduğu açıktır. Bu nedenle, anılan maddedeki ‘koruma amaçlı imar planları onaylanmadan’ ibaresinde hukuka uyarlık görülmemiştir.”