Tina Zogopoulou ile Türkçe hakkında röportaj

“Yıllar geçtikçe Türkçe öğrenmek isteyen öğrenci sayısı artıyor.”

“Türkçe'ye duyduğumuz meraktan başka doğu komşumuz olan Türkiye, her zaman büyüleyici bir ülkedir bizim için. Bizi birleştiren noktaların bizi ayıran noktalardan daha fazla olmasını dilerim.”

Dil, bir iletişim ve düşünce iletme aracı olarak, halkların birbirine yakınlaşmasında çok önemli bir yer teşkil ediyor.Diller; halklar arasındaki önyargı duvarlarının yıkılmasına,karşılıklı saygı ve güvene dayalı ilişkilerin yaratılmasına ve geliştirilmesine büyük bir katkı sağlayabilir.

Bu çerçevede, Türk-Yunan Kültür Merkezi Başkanı Tina Zogopoulou, TURKISH GREEK NEWS’in "Türkçe" ve "Yunanistan’da Türkçe öğretimi" hakkındaki sorularını yanıtladı.

TGNTürk – Yunan Dil ve Kültür Merkezi ne zaman kuruldu?

Tina Zogopoulou-2005 yılında kuruldu. Yabancı dil olarak İtalyancanın öğretilmesi ilgili uzun ve başarılı bir yol kattettikten sonra ‘Doğu’ya dönme’ ve komşumuzu tanıma kararı aldık.

TGN – Okulunuz İtalyanca'nın öğretimiyle özdeşleşmiştir. Dershanenizde neden Türkçe kursları açmaya karar verdiniz?

Tina Zogopoulou-Türkiye’deki firmalarla iş yapan tüccar ve iş adamlarıyla birlikte elçilik ve konsolosluk gibi devlet kurumlarında çalışan personelin Türkçeyi öğrenme isteğinin arttığını gördük. Bunun için Türkçe kursları açmaya karar verdik. Bunları, Türkçe üzerinde akademik çalışmalar yürütmek isteyen (lisans, lisans üstü) öğrencilerle, Türkiye’deki Yunan firmalarında ya da Yunanistan’daki Türk firmalarında çalışmak isteyen insanlar izledi.

TGN– Türkçe kurslarınızın ders içeriği nedir? Yunanistan’da yapılan TÖMER’in sınavlarından ve TÖMER’le yürüttüğünüz diğer çalışmalardan kısaca söz eder misiniz?

Tina Zogopoulou-Kurslarımızın ders içeriği Ankara Üniversitesi – TÖMER’in ders içeriğiyle aynı. Avrupa Dil Portfolyosu’nda belirtildiği üzere kurslarımız üç seviyeden oluşmaktadır : Temel seviye (A1 – A2), Orta Seviye (B1 – B2) ve Yüksek Seviye (C1 – C2). Sınıf oluşturmamızdaki temel ilkemizlerimiz her sınıfta öğrenci sayısının az olmasıyla birlikte derste yeni teknolojik araçlarının kullanılması. Öğretim biçimleri devamlı olarak gözden geçirilip yeni yöntemler geliştirilir. Buna ek olarak her öğrencimizin kişisel istek ve ihtiyaçları dikkate alınmaktadır. Ana hedefimiz öğrencilerimizi Ankara Üniversitesi – TÖMER’in Türkçe Sertifika ve Diploma Sınavlarına hazırlamaktır. Öğretmenlerimizin ana dili Türkçe olmasına rağmen yabancı dil olarak Türkçenin eğitiminde hem uzman hem de tecrübeli. Bununla birlikte devamlı olarak onlara yeni eğitim yöntemleri ile ilgili seminerler verilmektedir. Öğretmenlerimizin birçok yabancı dil bilmeleri derste kolaylık sağlamaktadır. Türkçe kurslarından başka her konuda Türkçe'den – Yunanca'ya, Yunanca'dan – Türkçe'ye çeviri hizmetlerimiz de mevcuttur.

25/11/2006 tarihinde Atina’da Ankara Üniversitesi – TÖMER ile ‘Tina Zogopoulou’ Türk – Yunan Dil ve Kültür Merkezi – Perugia Yayınları arasında protokol imzalanmıştır. Protokolün imzalanması sırasında Atina’da Türkiye Konsolosu Sayın Beyza Untuna da bulunmuştur. Protokol aralık ve haziran olmak üzere yılda iki kez Atina’da Türk – Yunan Dil ve Kültür Merkezi’nde TÖMER’in Türkçe Sınavlarının yapılmasını içermektedir. Sınavlar Temel, Orta ve Yüksek olmak üzere her üç seviyede yapılmaktadır.

Ayrıca, protokolün bazı maddelerinde hem Yunanistan’daki Türkçe okutmanlarına hem de Türkiye’deki Yunanca okutmanlarına eğitim seminerlerinin verilmesi, Türkiye ile Yunanistan arasında öğretmen ve öğrenci değişimi ve iki dilin öğretilmesi ile ilgili kitapların yayınlanması ön görülmüştür.

Şimdiye kadar yayınladığımız kitaplar aşağıda verilmiştir : A) Yeni Hitit setinin bütün seviyeleri, B) Bütün seviyelerde TÖMER’in Sınav Örneklerini içeren Soru Örnekleri (Temel, Orta ve Yüksek), Alıştırma Kitabı Temel Seviye 1 – 2, Alıştırma Kitabı 3 – 4, Alıştırma Kitabı Orta Seviye.

Bu aşamada TÖMER’deki iş arkadaşlarımla uyum ve saygı çerçevesinde çalıştığımı bilimsel açıdan kendilerini çok geliştirmiş olduklarını vurgulamalıyım.

TGN– Siz Türkçe biliyor musunuz? Türk kültürü hakkında bilginiz var mıydı?

Tina Zogopoulou-İşle ilgili verilen kararlar gönülden geçmiyorsa baştan başarısız olmaya mahkumdur. Yaptığım her işe duygularımı katıyorum. Türkçe bilmeseydim Türkiye’de bir kurumla işbirliği yapmam olanaksız olurdu. Daha ilk baştan itibaren ilk öğrencilerimizin sınıf arkadaşı oldum. 4 yıl içinde de çok iyi bir aşamaya geldiğimi düşünüyorum. Türkçe diğer batı dillerinden tamamen farklı olduğu için benim için tarif edilemez bir deneyimdi. Anadolu’dan göç etmiş Yunanlardan olmadığım için şimdiye kadar varlığından bile haberdar olmadığım yepyeni dilsel ve kültürel ufuklar açıldı önümde.

TGN – Sizce Yunan öğrencileri için Türkçe zor bir dil mi? Türkçe ile Yunanca'nın ortak ve farklı yönleri neler?

Tina Zogopoulou-Türkçe çok zor bir dil değil, farklı. Türkçe ile Yunanca arasında çok sayıda ortak sözcükler, deyimler ve atasözleri söz konusu. Eğer öğrenci ilk derslerde dilin yapısını ve işleyişini (Türkçe sondan eklemeli bir dildir) kavrarsa çok kısa sürede hem sözlü hem de yazılı anlatımda yaşadığı sorunların üstesinden gelir.

TGN – Sizce Türkçe Yunanistan’da rağbet gören bir dil mi?

Tina Zogopoulou-Yıllar geçtikçe Türkçe öğrenmek isteyen öğrenci sayısı artıyor. Avrupa Birliği’nde ‘farklı’ ve az konuşulan bir doğu dilinin bilinmesi özellikle Doğu ile Batı arasında köprü olan Yunanistan’da çok büyük bir avantaj sağlar. Türk – Yunan ilişkilerinin daha iyi bir hal almış olması Yunan Üniversitelerinde Türkçe Bölümleri’nin açılmasından bellidir.

TGN– Sizce Yunanistan’da Türkçenin öğrenilmesi ile Türkiye’de Yunanca'nın öğrenilmesi Türk – Yunan dostluğunun pekişmesine yardımcı olacak mı?

Tina Zogopoulou-Türkçeye duyduğumuz meraktan başka doğu komşumuz olan Türkiye her zaman büyüleyici bir ülkedir bizim için. Bizi birleştiren noktalar bizi ayıran noktalardan daha fazla olmasını dilerim. Türkiye’de de Yunanca öğrenmek isteyen insanların sayısı da çok fazla. Buna örnek olarak TÖMER’in farklı şubelerinde verilen Yunanca kursları verilebilir. Gerçekten de çok başarılı çalışmalar yapılıyor. Dahası Atina Üniversitesi’nde verilen Yabancılar için Yunanca kursları göz ardı edilmemelidir. Atina Üniversitesi’nde Yunanca öğrenen yabancıların çoğu Türk olması Türk – Yunan ilişkilerinin çok iyi bir yolda olduğuna işaret etmektedir. Bu yaz Türkiye’den öğrenci getirtmeyi amaçlıyoruz. Bu konuda çok yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Öğrenciler bu şekilde hem Yunan kültürünü yakından tanıyacak hem de Yunancayı daha kolay öğrenecek. ‘Herşey sözle başlar’ ilkesine inanıyorum. Dil insanların ve halkların iletişiminde en önemli araçtır. İki ülke arasında hem ticari ilişkilerin gelişmesi hem de kültürel etkinliklerin artması bu fikri desteklemektedir.

TGN – Türkçe kurslarından başka okulunuzda ne gibi faaliyetler söz konusu?

Tina Zogopoulou-İtalyanca ve İspanyolca kursları verilmektedir. Bunun yanısıra bu iki dilin öğretimine yönelik kitaplar hazırlanmaktadır. Yayınevimiz, Perugia (www.perugia.edu.tr), 1990 yılında kitap yayınlamaya başladı. İlk yazar bendim ancak zamanla çok başarılı Yunan ve İtalyan okutmanlar da eklendi. Sözlüklerimiz İtalya’nın Dışişleri Bakanlığı tarafından ödül aldı. Gelecekte ciddi çalışma biçimimizle, yaratıcı tutkumuzla hem öğrencilerimizin hem de okuyucularımızın isteklerini karşılamayı umuyoruz.

TGN-Bize zaman ayırdığınız için size çok teşekkür ederiz.

(Tina Zogopoulou Zakinthos Adasında doğdu. Çalışmalarıyla uluslararası bilim dünyasında ün salmış Prof. Dr. Katerin Katerinov öğrencisi olarak Floransa ve Perugia Üniversitesi’nde İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. Yıllarca dünyanın birçok ülkesinde Yabancı Dil olarak İtalyancanın öğretimiyle ilgili seminerlere katıldı. 1982 yılında Yabancı Diller Okulu’nu kurdu. 1990 yılında ise Perugia Yayınevi’ni kurdu. İtalyancanın öğretimiyle ilgili çok sayıda kitap ve sözlük yazdı. Ayrıca, çağdaş İtalyan Yazarları’ndan Yunancaya birçok kitap çevirdi. Gerek kurduğu Yabancı Diller Okulu gerekse Perugia Yayınları Yunanistan’ın temsilcisi olarak Avrupa Birliği’nin programlarına katıldı. İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Türkçe biliyor.)