Türk gençleri dış görünüşlerinden memnun

Avrupa ülkeleri arasında, görünüşlerinden en memnun olan gençlerin Türkler olduğu ortaya çıktı.

 Türk gençleri yüzde 45 oranında dış görünüşünden memnun olduğunu belirtirken, Türkiye'yi yüzde 40.4 oranıyla Avusturyalı gençler, yüzde 34.5 ile Polonyalılar takip etti. Macarlar yüzde 33.3, Almanlar yüzde 26 oranında görünüşlerini beğendiğini bildirdi. En az mutlu olan ülke ise yüzde 15.7 oranıyla Norveçliler oldu.

Eğitim ve Cinsiyet (EDGE: Education and Gender) başlıklı Avrupa Birliği projesi kapsamında 6 Avrupa ülkesindeki gençlerin beden algıları araştırıldı. Araştırmanın Türkiye boyutu, İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık ve Lisans/Ön Lisans Programları Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nesrin Oruç Ertürk tarafından gerçekleştirildi. Çalışmanın gençlerin kendileri ile başkalarını algılamaları ve güzellik kavramlarının ortaya çıkarılması amacıyla yapıldığını anlatan Yrd. Doç. Dr. Ertürk, "Araştırmaya, Avusturya, Almanya, Macaristan, Norveç, Polonya ve Türkiye'de 13 - 16 yaş arasındaki 444 genç katıldı. Avrupa Birliği projesinde Türkiye'deki araştırmaları İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak gerçekleştirdik. Avrupalı katılımcıların genelinin görünüşlerinden memnun olduğu sonucuna ulaştık. Bu durum özellikle, ankete Polonya, Avusturya ve Türkiye'den katılan gençlerin bu maddeye verdiği cevaplarla ortaya çıkmıştır. Görüntüsünden en az memnun gençler ise yüzde 15.7 ile Norveçli gençler oldu" dedi.

Gençler, bedenlerini saklamaya karşı

Yrd. Doç. Dr. Ertürk, "Vücudumu geniş elbiselerle saklamaya çalışırım" ifadesine Avusturyalı gençlerin 71.2, Türklerin yüzde 61.7, Polonyalıların 58.6, Macarların 55.6, Almanların 45.3, Norveçlilerin de yüzde 1.3 oranında katılmadığını söyledi. Medyada sunulan bireyin bedenine ve fiziksel görünümüne dikkat etmesi yönündeki sinyallerin gençleri etkilediğini vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Ertürk, "iyi görünümlü insanların iş dünyasında daha fazla şansı vardır" yönündeki görüşün yüzde 79.3 oranla en çok Polonyalı gençlerden onay aldığını kaydetti. Bu soruya Almanların yüzde 68.7, Avusturyalı grubun yüzde 67.3, Macarların 66.7, Türklerin 63.3, Norveçlilerin de yüzde 40 oranında olumlu yanıt verdiğini anlatan Yrd. Doç. Dr. Ertürk, şunları söyledi:"İyi bir görünüm ihtiyacı en az Norveçliler tarafından onaylanırken, yüzde 77'si bu maddeye olumsuz baktığını bildirdi. Öte yandan, Avusturyalı, Alman, Macar ve Türk katılımcıların yüzde 70'i için "Moda ve reklam dünyasındaki aşırı zayıf kadın ve erkekler benim için örnek değildirler" ifadesini doğruladılar. Polonyalı gençlerde bu oran yüzde 86'dır. Sonuçlar, farklı ülkelerde, farklı kültürlerde doğan ve büyüyen gençlerin vücut algılarından ne kadar etkilendiklerini göstermesi açısından önemli."

Gençlere göre güzellik para etmiyor

"Toplumda başarılı olmak isteyen insanlar iyi bir görünüşe sahip olmalı" görüşüne Türkler yüzde 60, Avusturyalılar yüzde 59.6, Almanlar yüzde 54.6, Macarlar yüzde 64.8, Polonyalılar yüzde 53.5, Norveçliler yüzde 21.4 olumlu yanıtını verdi. "Güzel insanların hayatı daha kolaydır" bakış açısına da Macarlar yüzde 81.6, Almanlar yüzde 74.7, Polonyalılar yüzde 70.7, Avusturyalılar yüzde 55.8, Türkler yüzde 46.7, Norveçliler yüzde 47.2 oranında onay verdi.