Ücretsiz eşzamanlı Türkçe–Yunanca dersleri

Türkler ile Yunanlılar arasındaki temas azlığı ve ortak bir dilin konuşulmaması iki halkın iletişimini zorlaştırmakta ve önyargı duvarlarını yükseltmektedir. Bu iki unsurun her biri fanatizmin ve hoşgörüsüzlüğün artmasına yol açmaktadır. Dil öğrenimi ve bu vesileyle diğer kültürle ve insanlarla yapılacak temaslar önyargıların kırılmasına yardımcı olabilir ve karşılıklı saygı ve ötekinin farklılıklarını hoşgörmek üzerine inşa edilen kişisel ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunabilir.

Dersler her yaştan, sosyal sınıftan ve eğitim seviyesinden yetişkinlere yöneliktir. Ancak, daha iyi sonuçlar elde

edebilmek için, gazeteciler, sanatçılar, gençlik ve sivil toplum örgütlerinde etkin konumlarda bulunanlar ve öğrenciler(gazetecilik,uluslarası ilişkiler veya Türk dili ve Yunan dili bölümlerinden) gibi bu fikirleri geniş kesimlere yayabilecek kişilere öncelik verilecektir.

Kurs süresince Türk ve Yunan öğrenciler her gün seviyelere göre belirlenmiş 10 ila 12 kişilik gruplar halinde üç saat ders göreceklerdir.

Her ne kadar derslerin amacı dil öğreniminin tüm unsurlarını(dinleme,konuşma, yazma, anlama) geliştirmek olsa da kelime haznesini genişletme, duyduğunu anlama ve konuşma konularına özellikle önem verilecektir.

Üç saatlik dersten sonra, Yunan ve Türk öğrenciler karma küçük gruplara ayrılıp yarım saat Türkçe yarım saat Yunanca konuşarak bir saat daha çalışacaklardır. Böylece hem Yunanlılar hem de Türkler öğrendikleri dili ana dili olarak konuşanlarla pratik yapma ve ‘öteki’ni tanıma ve kültürlerarası bir deneyim yaşama imkanına kavuşacaklardır.

Türkiye ve Yunanistan’ın diğer bölgelerinden katılımcılar Selanikli öğrencilerin veya bu projenin bir parçası olmak isteyen Selaniklilerin evlerinde kalabilirler. Buna ek olarak, kurs kapsamında iki ülkeye dair konularda herkese açık film gösterimleri, konuşmalar ve tartışmalar düzenlenecektir.

Bu proje kar amacı gütmemektedir ve katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

Selanik, Ağustos 2012

Ikarian Centre – www.ikariancentre.com

Fanatizme ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Eylem Eşzamanlı Türkçe – Yunanca dersleri organizasyon toplantısına davet

Toplantı 29 Aralık Perşembe günü 18:30′da Eğitim Sen İstanbul 6 nolu üniversiteler şubesinde yapılacak. Açık adres: Sıraselviler Caddesi

Sim Apt. No:18/2, Beyoğlu. Detaylı harita için http://g.co/maps/h6phs sayfasına bakabilirsiniz.

Contact numbers:

Mihalis Kavouriaris(Yunanca ve İngilizce) (90) 507 579 67 60 or (30) 211 800 45 63(Yunanistan numarası)

Serdar Altok(Türkçe ve İngilizce) (90) 506 988 20 86

Booking.com