Yunan Adaları için Vize

Türkiye’den belirli Yunan adalarına seyahat eden üçüncü ülke vatandaşları için kolaylaştırılmış giriş prosedürleriyle kısa süreli turistik seyahat projesi
Türkiye’nin belirli Ege kıyılarından doğu Ege seçilmiş Yunan adalarına kolaylaştırılmış giriş prosedürleriyle kısa süreli turistik seyahatler için geçici projenin 2012 yılında başarılı bir şekilde uygulanmasından sonra, Yunanistan, Avrupa Komisyonu’nun izni ve Türkiye ile yakın işbirliği ile aynı projeyi tekrar etmektedir.

Projenin temel amacı ve konusu, üçüncü ülke vatandaşlarının Yunanistan’ı hızlı, açık ve kolay bir prosedürle dolaşmalarını olanaklı kılmaktır.

Proje, 2013 yılı Nisan sonu ila Ekim sonu arasında uygulanacak olup, vizelerin ülkeye varıldığı zaman tanzim edileceğini öngörmektedir. Vize harcı 35 Euro tutarındadır (Vize Kanunu’nun 16. Maddesi veya AB ile belirli üçüncü ülkeler arasında yapılan Vize Kolaylaştırma Anlaşmaları hükümlerine dayanarak belirli kategoriler için bu tutardan feragat edilebilir).

Proje, aşağıda belirtilen şekilde uygulanmaktadır:

Türk normal seyahat belgesi sahipleri  ve aşağıda bahsi geçen bilgileri ibraz etmesi gereken ve vize alma yükümlülüğüne tabi tutulan diğer üçüncü ülke vatandaşları:
- Daha önce vize başvurusunda bulunmamış olmak;
- Ülkeye girişte beklenmeyen durumları doğrulayan müstenit belgeleri teslim etmek;
- Yasal olarak Türkiye’de yaşamak ve geri döneceğini garanti etmek.

Türkiye’nin limanlarından başlayan günlük ve/veya feribotla düzenlenen turlar,
Uygun altyapı ve yeterli sayıda personel ve kaynakların bulunduğu, Meis, Sakız, Kos, Midilli, Rodos, Sisam gibi Yunan adalarına yapılan seyahatler,
Maksimum 15 günlük, sınırlı süreli ve önceden belirlenmiş ve turistik amaçlı seyahatler,
Bu projeyi kullanan bütün bireyler, kendi seyahat dokümanlarının oluşturulması veya gösterimine dayanarak kimliklerini doğrulamak amacıyla giriş kontrolüne tabi tutulmaktadırlar.
Giriş kontrolleri aşağıdaki hususları içermektedir:
- Halen geçerli ve süresi sona ermemiş bir pasaporta sahipliğin onaylanması,
- Schengen ülkelerinde gerçekleşen maksimum kalış süresinin aşılıp aşılmadığını onaylamak amacıyla seyahat dokümanı üzerindeki giriş ve çıkış pullarının incelenmesi,
- Planlanan ziyaretin amacına ilişkin olarak tasdik,
- Planlanan ziyaret ve dönüş için gerekli olan yeterli finansal kaynağın bulunmasına ilişkin olarak teyit,
- Kamu düzeni, iç işleri güvenliği, halk sağlığı veya Üye Ülkelerin uluslararası ilişkilerine dair öngörülen şartların yerine getirildiğine dair teyit,

Seyahat Dokümanlarına giriş ve çıkışlarda sistematik olarak damga vurulacaktır.
Türkiye’de faaliyet gösteren ve bu projeden yararlanmak isteyen Seyahat Acenteleri, biletlerin alınması üzerine seyahat eden kişilerin pasaportlarında biyometrik kişisel bilgilerin bulunduğu sayfanın bir kopyasını ve yakın zamanda çekilmiş olan bir fotoğrafın yapıştırılmış olduğu Schengen Vizesi Başvuru Formunun doldurulmuş ve imzalanmış halinin bir kopyasının seyahat eden kişilerce ibrazını istemektedir.
Seyahat acenteleri, tekne biletlerinin alımıyla birlikte ibraz edilen ilgili doküman ve evrakları, ilgili yolcuların varış tarihinden en az 24 saat önce elektronik ortam üzerinden yetkili Yunan Makamlarına göndermektedirler.
Seyahat acenteleri vasıtasıyla evraklarını ibraz eden yolculardan Meis, Sakız, Kos, Midilli, Rodos veya Sisam gibi Yunan Adaları’na çıkmalarından en az 24 saat önce öncelik geçişini takip etmelerini ve sınır güvenlik görevlilerine pasaport ve doldurulmuş ve imzalanmış yakın zamanda çekilmiş bir fotoğrafın iliştirilmiş olduğu Schengen Vizesi formunun aslını ibraz etmelerini, ziyaret amacı ve kalış süresini gösterir belgeyi göstermelerini talep etmektedir. Yolcuların ayrıca gerekli görüldüğü durumlarda vize için neden önden başvuru pozisyonunda olmadığına dair nedenlerini açıklaması ve uygulanabilir ise, vize harçlarını ödemesi gerekmektedir.
Seyahat acenteleri vasıtasıyla evraklarını IBRAZ ETMEMIŞ olan veya Meis, Sakız, Kos, Midilli, Rodos veya Sisam gibi Yunan Adaları’na çıkmalarından en az 24 saat önce gerekli dokümantasyon ve evrakları IBRAZ ETMEYEN yolculardan normal geçişi takip etmeleri ve sınır güvenlik görevlilerine pasaport ve doldurulmuş ve imzalanmış yakın zamanda çekilmiş bir fotoğrafın iliştirilmiş olduğu Schengen Vizesi formunun aslını ibraz etmelerini, ziyaret amacı ve kalış süresini gösterir belgeyi göstermeleri talep edilmektedir. Yolcuların ayrıca gerekli görüldüğü durumlarda vize için neden önceden başvurmadıklarına dair nedenleri açıklaması ve uygulanabilir ise, vize harçlarını ödemesi gerekmektedir.
Giriş koşullarının tamamen yerine getirildiğinin kanıtlanması durumunda, ülkede maksimum 15 gün kalmaya olanak sağlayan tek tip vize  , tanzim edilecek ve damga pulu seyahat belgesine eklenecektir.
Giriş koşullarının tamamen yerine getirilmemesi durumunda, giriş reddedilecek olup, ilgili kişiye reddin neden(ler)ini açıklayan yazılı standart bir form verilecektir. Böylece ilgili kişi red alma sebebi hakkında bilgi edinecektir.
Bu pilot proje, mevcut turizm sezonunda uygulanacak olup, tamamlanması üzerine, projenin özellikle AB-Türkiye arasındaki hareketlilik ve yasa dışı göçmenlik hususları olmak üzere AB-Türkiye ilişkileri üzerine etkisi değerlendirilecektir.

Sonra Yunanistan projenin bütün yönlerini kapsayan detaylı bir rapor hazırlayıp değerlendirilmek amacıyla Avrupa Komisyonu yanı sıra AB üye ülkelerine sunacaktır.