Τρίτη χώρα παγκοσμίως στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας η Τουρκία

Ο πλέον ταχύτερα αναπτυσσόμενος κλάδος μεταξύ των τροφίμων στην Τουρκία θεωρείται σήμερα η αγορά προϊόντων αλιείας και πιο συγκεκριμένα ο τομέας της υδατοκαλλιέργειας, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Ο.Ε.Υ. Κωνσταντινούπολης.

Πιο αναλυτικά, η Τουρκία είναι η τρίτη χώρα παγκοσμίως στην ανάπτυξη παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιεργειών, κατέχει το 25% του μεριδίου της ευρωπαϊκής αγοράς στα λαβράκια και στις τσιπούρες ενώ έχει ηγετική θέση στην παραγωγή πέστροφας εσωτερικών υδάτων στην Ευρώπη. Το μερίδιο της Τουρκίας στην παραγωγή προϊόντων υδατοκαλλιέργειας παγκοσμίως αυξήθηκε από 0,03 σε 0,3 μέσα στην τελευταία δεκαετία.

Το 2012, η συνολική παραγωγή προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στην Τουρκία ανήλθε στους 644.852 τόνους σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 8,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος .Το 48,95% της συνολικής παραγωγής συνίσταται στη θαλάσσια αλιεία, το 32,94% στις υδατοκαλλιέργειες, το 12,51% σε άλλα θαλασσινά και το 5,6% στην αλιεία εσωτερικών υδάτων.

212.410 τόνοι προήλθαν από υδατοκαλλιέργειες ενώ το 52,52% της παραγωγής τους πραγματοποιήθηκε σε εσωτερικά ύδατα και το 47,48% σε θαλάσσια. Στα εσωτερικά ύδατα παρήχθησαν πέστροφες σε ποσοστό 52,42% και λαβράκια σε 30,84%. Στα θαλάσσια ύδατα ο πιο σημαντικός τύπος ψαριού που αλιεύτηκε ήταν η τσιπούρα σε ποσοστό 14,47%.

Η παραγωγή προϊόντων θαλάσσης σημείωσε πτώση κατά 17,03%το 2012 σε σχέση με το προηγούμενο έτος και ανήλθε στους 369.322 τόνους. Το 41,31% της συνολικής παραγωγής προέρχεται από το ανατολικό τμήμα της Μαύρη θάλασσα, το 30,02% από το δυτικό, το 12,26% από τη θάλασσα του Μαρμαρά, το 9,41% από το Αιγαίο και το 7% από τη Μεσόγειο.

Οι κυριότερες χώρες προέλευσης αλιευτικών προϊόντων στην Τουρκία είναι η Νορβηγία, το Βιετνάμ , το Μαρόκο, η Πορτογαλία και η Ινδία.

Οι τουρκικές εξαγωγές σε προϊόντα του Κεφαλαίου 3 (Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια και υδρόβια) σημείωσαν αύξηση το πρώτο δεκάμηνο του 2013 κατά 28% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 και έφτασαν σε 421.835.116$. Αντίθετα οι τουρκικές εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων σημείωσαν πτώση κατά 2,6% και ανήλθαν σε 144.686.096.

Οι κυριότερες χώρες προορισμού των τουρκικών εξαγωγών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας είναι η Ολλανδία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ρωσία, Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ισπανία.

Ο όγκος του διμερούς εμπορίου Ελλάδας – Τουρκίας σε προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας έχει σημειώσει σημαντική πτώση την τελευταία πενταετία. Από 53.683.188$ το 2008 ανήλθε στα 12.363.816$ το 2012 καταγράφοντας μείωση της τάξεως του 76,95%. Πιο συγκεκριμένα οι τουρκικές εξαγωγές από 50.658.544$ το 2008 έπεσαν στα 11.044.298$ το 2012 (- 78%) ενώ οι τουρκικές εισαγωγές από την Ελλάδα ανήλθαν το προηγούμενο έτος στα 1.319.524 από 3.024.644 το 2008 (-56,37).

(Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κωνσταντινούπολης)

Booking.com