«Υποτροφίες Κεμάλ Ντερβίς» για Έλληνες φοιτητές στην Κωνσταντινούπολη

Το Πανεπιστήμιο Sabanci στην Κωνσταντινούπολη ανακοινώνει πως έχουν αρχίσει οι αιτήσεις για τις Υποτροφίες Κεμάλ Ντερβίς για Έλληνες φοιτητές.

Δύο υποτροφίες, ύψους $7000 ($700 Χ 10 μήνες) η καθεμία, θα δοθούν σε προπτυχιακούς φοιτητές και/ή σε πτυχιούχους, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο.

Ο κύριος στόχος της υποτροφίας είναι να αναπτυχθούν περαιτέρω οι σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας.

Προϋπόθεση για την υποτροφία είναι η ελληνική υπηκοότητα των φοιτητών.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές του προγράμματος Εράσμους με τα κατάλληλα προσόντα ενθαρρύνονται να υποβάλλουν αίτηση για την υποτροφία. Μία ολοκληρωμένη αίτηση, η τρέχουσα αναλυτική βαθμολογία , ένα motivation letter (όπου θα εξηγούνται τα κίνητρα αίτησης της υποτροφίας) και μία συστατική επιστολή θα πρέπει να διαβιβαστούν στην παρακάτω διεύθυνση μέχρι τις 15 Μαΐου 2012.

Μη ολοκληρωμένα ή καθυστερημένα «πακέτα» αιτήσεων δεν θα ληφθούν υπόψην.

***********************************************

Στοιχεία επικοινωνίας για αιτήσεις:

Tλ: +902164839703

Fax: +902164839715

e-mail: greece-iro@sabanciuniv.edu

http://iro.sabanciuniv.edu/

Booking.com