Υποτροφίες Τουρκίας σε Έλληνες

Από το υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκε η προκήρυξη υποτροφιών ξένων κυβερνήσεων για έλληνες υπηκόους.

Αυτές αφορούν τα θερινά σεμινάρια γλώσσας και πολιτισμού που θα πραγματοποιηθούν το καλοκαίρι του 2014 ενώ παράλληλα θα δοθούν υποτροφίες για τις προπτυχιακές, μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. 

Οι υποτροφίες της Τουρκίας:
α) Τρεις (3) υποτροφίες για έρευνα διάρκειας οκτώ (8) μηνών η κάθε μία.
β) Τρεις (3) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου Τουρκικής γλώσσας και πολιτισμού διάρκειας δύο μηνών η κάθε μία.
Γλώσσα που απαιτείται: για έρευνα: η γλώσσα της χώρας ή Αγγλική ή Γαλλική,για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου: στοιχειώδης γνώση της γλώσσας της χώρας ή αγγλική ή γαλλική.

Προϋποθέσεις-Μοριοδοτούμενα κριτήρια και σημαντικές διευκρινήσεις

Προκειμένου οι υποψήφιοι να ενημερωθούν εκτενώς για τις προϋποθέσεις που θέτει η κάθε χώρα καθώς και για τα μοριοδοτούμενα κριτήρια και άλλες σημαντικές διευκρινήσεις καλό είναι να ανατρέξουν στην προκήρυξη του υπουργείου Παιδείας

Booking.com